Strategie

Vasthouden aan een heldere strategie

Bouwers moeten zich beraden op de toekomst, klinkt het vaak. Maar is het ooit anders geweest? De bouw heeft altijd al moeten inspelen op veranderende ideeën. In de eeuw die we bestaan, hebben we continu een metamorfose doorgemaakt. Nu weer richting een geïntensiveerde klantvraag en een verhoogde efficiency.

Ja, opdrachtgevers hebben meer dan ooit een focus op de prijs. Tegelijkertijd verschuift de opdracht meer en meer naar integrale projecten. In die twee ontwikkelingen schuilt – vinden we bij J.P. van Eesteren – ook meteen het antwoord: door verantwoordelijk te worden voor een groter geheel zijn we ook in staat projecten vergaand te optimaliseren. Oók als het om de kosten gaat. Of, in de toekomst, richting Total Cost of Ownership.

De klant centraal

Onze organisatie is daarom zo vormgegeven dat de klant altijd centraal staat. Ambitieus als we zijn, is dat bij J.P. van Eesteren een traject van continue finetuning. We willen nóg efficiënter werken. Nog meer de organisatie optimaliseren. Verder de samenwerking binnen TBI-verband uitdiepen. En meer nog processen optimaliseren door BIM, Lean-principes en system engineering te omarmen.

Streven naar continuiteit

Ambitieus? Ja zeker. En ook niet van vandaag op morgen gerealiseerd in een sector die al tientallen jaren hetzelfde werkt. Daarom streven we ook naar continuïteit, zodat we onze doelstellingen kunnen realiseren via een gezonde financiële positie. Met klantrelaties die duurzaam zijn. Met innovaties die daadwerkelijk meerwaarde hebben. Met medewerkers die hun persoonlijke doelstellingen gelijk op laten gaan met die van ons. En met een schaal die groot genoeg is om een essentiële specialismen in eigen huis te kunnen houden.