Kernwaarden

Onze kernwaarden geven aan hoe wij invulling geven aan onze ambitie. Ze vormen ons DNA en geven richting aan ons dagelijks doen en laten. Niet alleen naar onze klanten, maar ook naar onze medewerkers en op maatschappelijk terrein. Alle kernwaarden samen vormen de 'JP'-manier van werken.

Vakmanschap

Bouwen heeft altijd al met vakmanschap te maken gehad. Maar het vakmanschap van vandaag en morgen gaat verder. Het is ook de kunde om vakmanschap te verbinden aan efficiency. Met een organisatie die gestroomlijnd is, met een bedrijfsvoering die innovatie – van BIM tot 'lean-thinking' – alle ruimte geeft.

Samenwerken en verbinden

In de bouw komen veel disciplines samen. Hoe beter de samenwerking, hoe hoger de output. Bij J.P. van Eesteren zijn we gewend de toegevoegde waarde te zoeken van partners. Deels vanuit ons eigen TBI-netwerk, deels daarbuiten. Met een open oog en oor voor de expertise van anderen.

Eerlijk en betrouwbaar

Rotterdams bloed: kan het anders dan dat we een bedrijf zijn om ook letterlijk op te bouwen? Pretenties ruilen we graag in voor professionalisme. Twee benen op de werkvloer. In de open verstandhouding die de bouw 2.0 kenmerkt.

Creatief en inspirerend

Bouwen is vooral een creatief proces. In elke fase. Daarin willen we een partner zijn die het initiatief neemt. En die vanuit zijn expertise verbetervoorstellen kan aandragen die de kwaliteit verhogen, het bouwproces versnellen of de kosten beperken.