Veilig werken

Veiligheid in bouw en techniek is belangrijk en elk ongeval is er één te veel. Binnen TBI streven we er dan ook naar om niets aan het toeval over te laten. Alle bedrijfsonderdelen werken met een concernbrede veiligheidsrichtlijn, om de risico’s op de bouwplaats sterk te verminderen. Met de integrale aanpak van alle TBI-bedrijven vergroten we ons lerend vermogen. Door te leren van eerdere incidenten voorkomen we ze in de toekomst.

TBI Veiligheidsfilm

Veiligheid begint bij mensen. Bij mensen die zich bewust zijn van hun werk. Communicatie is een ongelofelijk belangrijk onderdeel van veilig werken. We maken taken en verantwoordelijkheden duidelijk aan het begin van elk project. Maar zorgen ook dat veilig werken niet wordt vergeten in de dagelijkse drukte. Dankzij regelmatige trainingen, toolboxmeetings en bewustwordings-campagnes. We doen alles voor veiligheid, iedere dag.

We bouwen met gezonde materialen op een gezonde manier. We gebruiken zoveel mogelijk recyclebaar materiaal en het streven is om giftige stoffen uiteindelijk helemaal uit te bannen. Naast dat de materialen veilig zijn, streven we ook naar het gebruik van duurzame materialen.