Omgevingsvriendelijk werken

Bouwen heeft altijd impact op de directe omgeving. Bij J.P. van Eesteren hebben we de ambitie om overlast tot een minimum te beperken. We zorgen voor heldere en regelmatige communicatie met de omgeving. We beperken de overlast ook door het hele bouwproces goed te plannen en slim om te gaan met de ruimte op de bouwplaats. En maken logistiek een écht onderdeel van het bouwproces.

Door te werken met werkpakketten en prefab, werken we niet alleen sneller maar ook minder op locatie. Dat betekent weer minder last voor de omgeving. De ambitie om omgevingsvriendelijk te werken is verankerd in de deelname aan ‘Bewuste Bouwers’.

ILIPS: Efficiëntere logistieke planning

Bewuste Bouwers

Alle bouwondernemingen die zich hebben aangesloten bij Bewuste Bouwers hebben een gedragscode ondertekend. Een gedragscode die we als J.P. van Eesteren van harte ondersteunen. Die bestrijkt vijf aandachtsgebieden: bewust, veilig, milieu, verzorgd en sociaal. Met onaangekondigde bezoeken bepaalt de organisatie van Bewuste Bouwers of de bouwplaats aan alle eisen voldoet en dus het certificaat verdient.