CO₂-prestatieladder

Onderdeel van onze duurzaamheidsaanpak is het zoeken naar mogelijkheden om CO₂-uitstoot te reduceren, binnen alle facetten van ons werk. De directe invloed die we daarop hebben vertalen we naar initiatieven en innovaties die bijdragen aan de verdere reductie van CO₂. Ons doel is om 10% minder CO₂ uit te stoten in 2020. Om dit te bereiken werken we nauw samen met ketenpartijen, overheden en kennispartners.

De CO₂-prestatieladder

Om deze aanpak meer kracht bij te zetten, maken we bij J.P. van Eesteren gebruik van de CO₂-prestatieladder. Dit instrument helpt bedrijven te stimuleren om de eigen CO₂-uitstoot en die van leveranciers te kennen. Het helpt om te blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. Daarnaast stimuleert de ladder om de maatregelen uit te voeren en de kennis transparant te delen en om samen met partners actief door te gaan met het verder terugdringen van de CO₂-uitstoot. We zijn gecertificeerd op niveau 3 van deze ladder. U vindt al onze certificaten hier

Carbon Footprint Analyse

Ieder (half)jaar voeren we een Carbon Footprint Analyse (CFA) uit. In dit rapport vindt u onze organisatiestructuur, doelstellingen en resultaten over het geanalyseerde halfjaar. U kunt de CFA-rapporten downloaden via onderstaande links.