Integrale samenwerking

Een gebouw bestaat voor een steeds groter deel uit techniek, uit installaties. Die moeten een plek vinden in dat gebouw. Door al vanaf het ontwerp gebouw en installaties gelijk op te laten gaan, creëren we voordelen op elk terrein. Integraal bouwen is voor J.P. van Eesteren de gewoonste zaak van de wereld. Het is immers de 'reason why' van TBI, het concern waar we deel van uitmaken.

Contact

Binnen TBI zijn alle disciplines vertegenwoordigd om een project integraal te lanceren. Steeds vaker trekken we gelijk op met de collega's van Croonwolter&dros. In de utiliteitsprojecten die we realiseren, is integraal werken al lang geen luxe meer. Het is randvoorwaarde nummer één om een project optimaal te kunnen realiseren. Binnen de gewenste tijd en binnen het beschikbare budget. Met die combinatie van kennis en ervaring steken we elke vraag multidisciplinair in. Om in elke fase van het bouwproces ook alle ruimte te geven aan samenwerkingspartners. Het voordeel van werken met partners uit het eigen TBI-concern is het gedeelde DNA – maar we werken met hetzelfde gemak en dezelfde toewijding samen met derden.

Integrale projecten

Wat zijn de voordelen?

Integraal werken loont, weten we uit de praktijk. We zien kostprijzen dalen. We zien bouwtijden verkorten. We zien faalkosten afnemen. Samen oplossingen ontwikkelen vergroot ook de toegevoegde waarde ervan voor u als klant. Er is meer ruimte voor innovatie in het bouwproces, door specialisten vanuit verschillende disciplines bij elkaar te brengen. En dat verhoogt weer de kwaliteit van installatieconcepten én gebouw. Nee, integraal bouwen is niet de toekomst. Het is bij J.P. van Eesteren al lang realiteit. Die ervaring brengt projecten op een hoger plan.

Erik Schipper over samenwerking