BIM

De bouwwereld verandert in een razend tempo. We zien steeds meer Design & Build en DB(F)MO contracten. Contractvormen die vragen om een integrale oplossing en contractvormen waarbij aspecten als beheer en onderhoud, de TCO-gedachte (Total Cost of Ownership) en duurzaamheid steeds belangrijker worden. Een mooie ontwikkeling die een nog beter eindproduct voor de klant en eindgebruiker op levert. Een ontwikkeling die ons als regisseur van het bouwproces voor een uitdagende opdracht stelt: alle verschillende partners in het bouwproces met elkaar verbinden. Reden te meer dat we bij J.P. van Eesteren volop aandacht geven aan BIM. We passen BIM concreet toe én werken naar onze stip op de horizon: BIM een vanzelfsprekend onderdeel maken van ons werkproces.

Contact

BIM uitwerking Antoni van Leeuwenhoek

BIM bij J.P. van Eesteren

Bij J.P. van Eesteren zoeken we continu naar manieren om onze werkprocessen te verbeteren. BIM is één van de middelen om dit te bewerkstelligen. BIM is een breed begrip. Daarom kiezen we er bij J.P. van Eesteren voor een duidelijke focus te leggen op dié thema’s waar BIM volgens ons de grootste meerwaarde heeft:

  1. 3D aspect
  2. Integrale samenwerking

Integrale samenwerking

Van aannemer verandert onze rol naar regisseur. Logisch want projecten worden complexer en specialistischer. Het gevolg? Steeds vaker zitten we al in de ontwerpfase rond de tafel met specialisten op het gebied van elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Onze kracht ligt erin al die kennis van die verschillende specialisten bij elkaar te brengen. BIM is hiervoor dé tool. Bij BIM wordt de informatie op een gezamenlijk projectinformatiemanagementsysteem (bv. Chapoo) opgeslagen, gedeeld en beheerd. Hierdoor wordt de informatie toegankelijk voor alle betrokken partijen, dus ook voor u als klant. Wel zo transparant! Door het inzicht dat BIM geeft in het ontwerp kunnen clashes vroegtijdig uit het ontwerp gehaald worden wat weer tijd en geld bespaard op de bouwplaats.

Integrale projecten

Markthal 3D model

3D aspect van BIM

Onze projecten zijn zelden doorsnee. Denk aan de Markthal óf het nieuwe hoofdkantoor van het European Patent Office. Voor projecten van deze orde van grote heeft het 3D aspect van BIM een grote meerwaarde. We kunnen razendsnel laten zien hoe een project er op verschillende momenten tijdens de uitvoering uit hoort te zien. We kunnen inzichtelijk maken welke veiligheidsaspecten er op bepaalde momenten in de uitvoering nodig zijn. Clashes signaleren we vroegtijdig. En juist ook na oplevering heeft u met (de informatie uit) het BIM model makkelijker en sneller informatie bij de hand.