Gebouwen slimmer maken

Kun je zoiets als een gebouw slimmer maken? Ja zeker. Door van initiatief- tot onderhoudsfase vernieuwende oplossingen aan te dragen. En door al in het ontwerp rekening te houden met een eventuele functieverandering van zo'n gebouw. Voor ons is het de toekomst van de bouw. Te beginnen met vandaag.

Terugblik project European Patent Office

J.P. van Eesteren op Twitter